Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Carnets amb avantatges

Carnet Jove ^

Amb aquest carnet, per a joves entre 12 i 29 anys, es poden obtenir descomptes i avantatges en botigues, espectacles... i no solament a Catalunya, també arreu de l'Estat espanyol i a la major part de països europeus on també hi ha el seu homòleg.

Per fer-lo cal portar el DNI original, 8,65 € (2020) i adreçar-se a qualsevol oficina de 'La Caixa'. I les persones joves majors de 18 anys també el poden tramitar en línia. Té validesa anual.

Carnet Internacional d'estudiant (ISIC) ^

L'ISIC és un carnet adreçat a estudiants, majors de 12 anys, que estiguin fent qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu. Et permet obtenir descomptes en museus, teatres, en comprar bitllets d'avió, autobús..., però cal tenir en compte que els avantatges i descomptes poden tenir limitació d'edat.

És vàlid durant un any des de la data d'emisió.

Per obtenir-lo cal portar el DNI, 1 fotografia, la matrícula o carnet on s'especifiqui què s'està estudiant i 9 €.

Pots fer-te'l a l’Oficina del SIAJ.

 

Carnet per a professors (TEACHER)^

Carnet per a professors en actiu. Permet obtenir descomptes en museus i transports. 

És vàlid durant un any des de la data d'emisió.

Per obtenir-lo cal portar el DNI original, 1 fotografia, el certificat original del centre d'ensenyament on es treballa i 9 €.

Pots fer-te'l a l’Oficina del SIAJ.

Carnet d'alberguista^

Et permet l’allotjament econòmic a la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya i d'arreu del món de la Xarxa International Hostelling.

A Catalunya s'aplica un suplement de 2,05 € (2020) per persona i nit si es vol utilitzar ocasionalment els albergs i no tens el carnet d'alberguista. A la resta de l’estat i a l’estranger, és obligatori per accedir-hi.

Existeixen diferents modalitats.

  • Juvenil. Per a joves entre 14 i 29 anys. Cal portar el DNI original, autorització paterna els menors d'edat, i 6 €.
  • Adult. A partir dels 30 anys. Cal portar el DNI original i 10 €.
  • De grup. Per a entitats i associacions juvenils, esportives o socioculturals. Cal portar un document amb segell de l'entitat o associació i 16 €.
  • Familiar. Per a famílies amb fills menors de 14 anys. Cal portar el DNI d'un dels pares, el llibre de família o equivalent i 18 €. Si és té el carnet de família nombrosa o monoparental el tràmit és gratuït.

Per treure's qualsevol d'aquests Carnets d’alberguista pots venir a les oficines del SIAJ o al mateix alberg. La seva durada és d'un any a partir de la seva data d'expedició:

 

Accessibilitat