Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Assegurances

Per viatjar per l'Estat espanyol si tenim alguna malaltia o accident, n'hi ha prou amb la targeta sanitària del Servei Català de la Salut.

Si es viatja pels països de la Unió Europea i alguns d'altres amb els quals també es té conveni caldrà sol·licitar abans de marxar la Targeta Sanitària Europea. Té validesa durant dos anys i per tramitar-la es fa per Internet o a les oficines de la Seguretat Social i presentar el DNI i la targeta sanitària de la Seguretat Social de la que sigueu titulars o beneficiaris.

També podeu contractar una assegurança privada que ofereixen la major part de Companyies d'Assegurances.

Els titulars del Carnet Jove tenen una assegurança de viatges gratuïta.