Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Estudiar a l'estranger

Si es vol estudiar un any a l'estranger durant l'ESO o el Batxillerat es pot fer amb agència o sense, tot i que el més recomanable és passar-ne per una, ja que aquesta s'encarregarà tant de la preparació com del seguiment: cercar un institut, cercar una família d'acollida, gestionar l'homologació dels teus títols quan tornis a Espanya, etc.

A continuació expliquem alguns recursos als quals es pot accedir per trobar la manera de marxar d'acord amb els interessos i necessitats:

Agències^

  • ASEPROCE: aquesta agrupació integra les principals institucions especialitzades en l’organització de cursos escolars fora d'Espanya equivalents al Batxillerat i a l'Educació Secundària. Ofereix una informació experta i rigorosa sobre qualsevol aspecte relacionat amb la vivència de realitzar un curs escolar a l’estranger.

Associacions^

  • American Field Service: els programes escolars d'ASF donen la possibilitat d’anar a un centre escolar de caràcter públic, de viure amb una família i de participar en una sèrie d’activitats d’enriquiment intercultural. Per a participar­-hi, s'ha de tenir entre 15 i 18 anys i es pot triar la durada de l'estada entre 2, 3, 6 o 10 mesos a més de 20 països. Es pot demanar beques pel programa escolar anual.

Sense agència^

Per a organitzar un any d’estudis sense agència cal preparar la sortida com la tornada de l’estada.

La sortida:

  • Entendre el sistema educatiu del país on vas.
  • Buscar un Institut que sigui reconegut pel Ministeri d’Educació del país. Per trobar informació sobre aquests primers temes es pot entrar a la pàgina internacional d’homologació i de qualificacions acadèmiques i professionals internacional.
  • Reunir la documentació necessària per a l’equivalència acadèmica (depèn de l’Institut d’acollida).

La tornada:

  • Consultar la taula d’equivalència per a la convalidació dels diplomes a través de la pàgina web del Ministeri d'Educació.
  • Fer la sol·licitud de convalidació al Ministeri d’Educació. ALERTA! Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada dels títols o certificació acadèmica amb la traducció homologada i legalitzada (per a països extracomunitaris). S'ha de dirigir la sol·licitud de convalidació als Serveis territorials del departament d’educació a Barcelona comarques. (veure Convalidació i homologació de títols estrangers).

Batxillerat internacional^

Existeixen col·legis especialitzats i d’alta qualitat que tenen programes d’educació internacional d'una durada d'any i mig. L’obtenció del batxillerat internacional permet d’entrar a les Universitats i les Escoles Tècniques sense haver de fer la selectivitat. 

Pots cursar-­lo a Catalunya o a l'estranger.

Més informació:

Beca Fundació Amancio Ortega^

Aquesta Beca permet a tots/es aquells estudiants que estiguin fent 4 ESO, a principi de sol·licitar-la,  per poder fer el 1r de Batxillerat als Estats Units o Canadà. Acostuma a obrir-se convocatòria a l'Octubre. 

Tracta d’una beca que cobreix el 100% de les despeses de l'any escolar i les despeses derivades d'aquest.

Accessibilitat