Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Lloguer

Els habitatges es poden llogar buits o bé ja moblats. L'avantatge de llogar un pis buit és que el lloguer resulta més barat. Els inconvenients són que haureu de moblar el pis.

Una vegada determinada la zona i el tipus de pis que us convé és molt important, abans de res, que el visiteu i us fixeu bé en el seu estat general i si respon a les vostres necessitats.

En el cas de pisos moblats, comproveu que la rentadora, la nevera, la cuina i l'escalfador funcionin. Reviseu les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat. En edificis antics, comproveu la pressió de l'aigua.

Quan hàgiu triat el pis que us convingui, val la pena que us informeu del mercat de lloguer de la zona i els seus preus habituals. Podeu fer-ho a través de la premsa escrita o adreçant-vos a administradors de finques, però també us recomanem que, si sou joves, us poseu en contacte amb la Borsa Jove d'Habitatge, si n'hi ha a la població on voleu llogar el pis.

Si busqueu un pis per mitjà d'un administrador de finques o immobiliària, cal que tingueu en compte que els seus honoraris normalment són l'equivalent a un mes de renda.

El contracte d'arrendament^

El contracte d'arrendament pot ser oral o escrit. El contracte oral es pot demostrar per mitjà dels rebuts del pagament de la renda. És recomanable, fer el contracte per escrit, i que hi consti:

  • Identificació de l'habitatge.
  • Nom i cognoms del propietari/ària i del llogater/a (i els seus DNI),
  • Quantitat de la renda, preu del lloguer.
  • Durada del contracte.
  • Forma de pagament del lloguer.
  • Fiança dipositada.
  • Clàusula d'actualització de la renda.
  • Repercussió de les despeses (llum, aigua, gas, comunitat, IBI, brossa...)
  • Inventari de mobles i electrodomèstics, si és el cas.

Renda^

La renda o preu de lloguer inicial es pacta lliurement entre les parts i es recull en el contracte. Després, la renda s'actualitzarà de la manera següent: durant els primers 5 anys del contracte, anualment, de conformitat amb la variació experimentada per l'Índex de Preus al Consum (IPC).

Fiança^

La fiança serveix per respondre, un cop finalitzat el contracte, de qualsevol dany o desperfecte causat a l'habitatge o al seu contingut. Si aquest no és el cas, la fiança ha de ser tornada al llogater/a quan abandoni el pis. La fiança és d'un mes si és un pis sense mobles i de dos mesos amb mobles.

Durada^

Els contractes de lloguer se solen signar per cinc anys, prorrogables, però també poden tenir una durada superior o inferior.
No té una durada il·limitada.

Obres^

Les obres de conservació per mantenir l'habitatge en condicions d'habitabilitat són a càrrec del propietari. En canvi, el llogater està obligat a pagar els desperfectes o les avaries provocades per la seva negligència.

Per fer obres de millora és obligat tenir el permís del propietari. En aquest cas, si vol, podrà augmentar la renda. Aquestes obres seran a càrrec del llogater. Executar obres no autoritzades és causa de desnonament.

Si a l'hora de llogar un habitatge penseu en la conveniència de fer-hi obres i efectivament les feu, tingueu present la possibilitat de consultar-ho amb un bon professional. Cal, en qualsevol cas, establir-ho al contracte de lloguer.

Xarxa de Mediació^

Si cerqueu un pis de lloguer i teniu uns ingressos mínims demostrables, hi ha les Borses d’Habitatge. Aquestes Borses faciliten el contacte entre propietaris i futurs llogaters. Són serveis gratuïts, prestats per organismes públics. T'ofereixen preus avantatjosos, assessorament jurídic i orientació, i també t'ajuden a l'hora de preparar i de signar el contracte d'arrendament.

A la nostra comarca:

Accessibilitat