Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preinscripció estudis postobligatoris

Per estudiar batxillerat, cicles formatius, programes de formació i inserció... cal fer una sol·licitud per als centres públics i privats concertats

La sol·licitud és única, però es poden marcar fins a 10 opcions. És compatible si volem fer una preinscripció a batxillerat, a un cicle formatiu...

Per al curs 2022/2023 la preinscripció per a estudis postobligatoris no universitaris és:

- Per a batxillerat: del 20 al 26 d'abril de 2022

- Per a Formació Professional de grau mitjà

Enguany hi ha dos períodes:

  • Del 20 al 26 d'abril de 2022, per a alumnat amb continuïtat d'estudis (qui està fent 4t d'ESO en aquests moments...)
  • Del 17 al 23 de maig de 2022, per a la resta

- Per a Arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 17 al 23 de maig de 2022.  

Per a Formació Professional i Arts plàstiques de grau superior: del 25 al 31 de maig de 2022

- Per a Arts plàstiques i disseny de grau superior: del 25 al 31 de maig de 2022.  

- Per a Ensenyaments esportius: del 2 al 23 de maig de 2022 

- Per a Programes de Formació i Inserció: del 2 al 13 de maig de 2022

- Per a Programes de Formació i Inersció municipals: dates pendents de publicació.

Si teniu dubtes contacteu amb el SIAJ.

 

Accessibilitat