Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preinscripció estudis postobligatoris

Per estudiar batxillerat, cicles formatius, programes de formació i inserció... cal fer una sol·licitud per als centres públics i privats concertats

La sol·licitud és única, però es poden marcar fins a 10 opcions. És compatible si volem fer una preinscripció a batxillerat, a un cicle formatiu...

Per al curs 2023/2024 la preinscripció per a estudis postobligatoris no universitaris és:

- Per a batxillerat: del 19 al 25 d'abril de 2023

- Per a Formació Professional de grau mitjà

Enguany hi ha dos períodes:

  • Del 12 al 18 d'abril de 2023, per a alumnat amb continuïtat d'estudis (qui està fent 4t d'ESO en aquests moments...)
  • Del 9 al 15 de maig de 2023, per a la resta

- Per a Arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig de 2023.  

Per a Formació Professional i Arts plàstiques de grau superior: del 26 de maig a l'1 de juny de 2023

Per a Ensenyaments esportius: del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig de 2023. 

- Per a Programes de Formació i Inserció: del 2 al 12 de maig de 2023. 

- Per a Programes de Formació i Inserció municipals: del 2 al 12 de maig de 2023.

Si teniu dubtes contacteu amb el SIAJ.