Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Música, dansa i teatre

Música^

Els estudis de música poden ser de diferents nivells: els ensenyaments no reglats, que s'imparteixen en escoles de música, els ensenyaments professionals i els ensenyaments artístics superiors.

Enllaços relacionats: Tria Educativa - Generalitat de Catalunya

Dansa^

Els estudis de dansa poden ser de diferents nivells: els ensenyaments elementals i no reglats, que s'imparteixen en escoles de dansa, els ensenyaments professionals i els ensenyaments artístics superiors.

Enllaços relacionats: Tria Educativa - Generalitat de Catalunya

Teatre^

Els ensenyaments superiors d'art dramàtic tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals en els àmbits de la interpretació, la direcció d'escena i dramatúrgia, i l'escenografia.

Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos i la titulació que s’obté és equivalent a un grau universitari.

Els requisits d’accés són tenir el batxillerat o estudis equivalents, i superar una prova específica segons l’especialitat a la que es vol accedir.

Si no es té el requisit d’accés, les persones més grans de 19 anys poden fer una prova d'accés relacionada amb els objectius del batxillerat.

La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Enllaços relacionats: Tria Educativa - Generalitat de Catalunya

 

Accessibilitat