Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Homologació d’estudis no universitaris

Homologar els estudis fets a l'estranger amb els equivalents espanyols (no universitaris) vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya.

L'homologació suposa el reconeixement als estudis acadèmics corresponent, habilita per continuar estudis i també implica el reconeixement dels efectes professionals del mateix.

També hi ha la possibilitat de convalidar els estudis estrangers i poder finalitzar-los aquí. 

Per sol·licitar una homologació o convalidació d'estudis estrangers no universitaris al Departament d'Ensenyament cal residir a Catalunya.

Des del SIAJ et podem assessorar de com fer-ho i el tràmit es pot fer a Vilafranca mateix.