Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Formació Professional

Els cicles formatius són ensenyaments de formació professional teòrics i pràctics. La seva finalitat és la preparació de l'alumne perquè pugui exercir una activitat professional en un camp laboral concret. Aquesta formació professional compta amb una part important de pràctiques a les empreses i no té matèries comunes a tots els cicles.

Existeixen diferents famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives 
 • Administració i gestió 
 • Agrària 
 • Arts gràfiques 
 • Comerç i màrqueting 
 • Edificació i obra civil 
 • Electricitat i electrònica 
 • Energia i aigua 
 • Fabricació mecànica 
 • Fusta, moble i suro 
 • Hoteleria i turisme 
 • Imatge i so 
   
 • Imatge personal 
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives 
 • Informàtica i comunicacions 
 • Instal·lació i manteniment 
 • Maritimopesquera 
 • Química 
 • Sanitat 
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat 
 • Tèxtil, confecció i pell 
 • Transport i manteniment de vehicles

Els cicles formatius a l'Alt Penedès: oferta educativa

L'Institut Obert de Catalunya permet estudiar alguns cicles formatius en la modalitat a distància, de manera telemàtica.

Els cicles formatius es divideixen en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i tenen una durada d'un any o dos depenent de cada cicle, però la tendència és que siguin tots de dos anys.

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)^

S'hi pot accedir:

 • Amb el Graduat en Ensenyament Secundari.
 • Amb el certificat d'un Programa de Formació i Inserció
 • Per mitjà d'una prova d'accés, si es tenen un mínim de 17 anys
 • Amb FP1 o 2n BUP aprovats

Un cop finalitzat permet l'obtenció del títol de Tècnic/a. Possibilita l’accés a estudis de grau superior.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)^

S'hi pot accedir:

 • Amb el Batxillerat
 • Amb el títotl de Tècnic/a de grau mitjà
 • Amb una prova d'accés, si es tenen un mínim de 19 anys 
 • Amb COU o FP2 aprovats

Un cop finalitzat permet l’obtenció del títol de Tècnic/a superior. Possibilita l’accés a estudis de Grau a la Universitat.

Accessibilitat