Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Formació Professional

Els cicles formatius són ensenyaments de formació professional teòrics i pràctics. La seva finalitat és la preparació de l'alumne perquè pugui exercir una activitat professional en un camp laboral concret. Aquesta formació professional compta amb una part important de pràctiques a les empresesi no té matèries comunes a tots els cicles.

Existeixen diferents famílies professionals:

Els cicles formatius a l'Alt Penedè: oferta educativa

L'Institut Obert de Catalunya permet estudiar alguns cicles formatius en la modalitat a distància, de manera telemàtica. Els cicles formatius es divideixen en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i tenen una durada d'un any o dos depenent de cada cicle, però la tendència és que siguin tots de dos anys.

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)^

S'hi pot accedir:

  • Amb el Graduat en Ensenyament Secundari.
  • Per mitjà d'una prova d'accés, si es tenen un mínim de 17 anys
  • Amb FP1 o 2n BUP aprovats

Un cop finalitzat permet l'obtenció del títol de Tècnic/a.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)^

S'hi pot accedir:

  • Amb el Batxillerat
  • Amb el títotl de Tècnic/a de grau mitjà
  • Amb una prova d'accés, si es tenen un mínim de 19 anys 
  • Amb el Curs d'Accés a Grau Superior
  • Amb COU o FP2 aprovats

Un cop finalitzat permet l’obtenció del títol de Tècnic/a superior. Possibilita l’accés a estudis de Grau a la Universitat.

Accessibilitat