Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments esportius

Els ensenyaments d’esports donen la formació teòrica i pràctica necessària per exercir professionalment la especialitat esportiva que s’hagi cursat. Segons les especialitats existeixen ensenyaments de grau mitjà (que es divideixen en dos nivells) i de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)^

Per poder accedir-hi s’ha de superar una prova específica fisicoesportiva i complir els requisits d’accés:

  • Amb el Graduat en Ensenyament Secundari Graduat
  • Per mitjà d'una prova d'accés, si es tenen un mínim de 17 anys
  • FP1 o 2n BUP

Un cop finalitzat el cicle permet l'obtenció del títol de Tècnic/a.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)^

Per poder accedir-hi s’ha de superar una prova específica fisicoesportiva i complir els requisits d’accés:

  • Tenir el títol de Tècnic/a de grau mitjà de la modalitat corresponent i
  • Tenir el batxillerat o
  • Amb una prova d'accés, si es tenen un mínim de 19 anys o 18 anys i un cicle de grau mitjà del mateix grup d'itinerari que el grau superior al que es vol accedir
  • Amb el Curs d'Accés a Grau Superior
  • Amb COU o FP2 aprovats

Un cop finalitzat permet l’obtenció del títol de Tècnic/a superior. Possibilita l’accés a estudis de Grau a la Universitat.

Accessibilitat