Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments d’idiomes

Els ensenyaments d'idiomes en règim oficial s'imparteixen a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), que són els centres públics d’ensenyaments d’idiomes moderns a adults, i que ofereixen la possibilitat de matricular-s’hi de manera oficial o per lliure.

La durada dels estudis és de 6 cursos, que es distribueixen en:

  • primer i segon curs, nivell bàsic (nivell A2+ del Marc europeu comú de referència-MECR)
  • tercer curs, nivell intermedi (nivell B1 del MECR)
  • quart i cinquè curs, nivell avançat (nivell B2 del MECR)
  • curs de nivell C1 (nivell C1 del MECR)
     

Per accedir als ensenyaments d'idiomes cal tenir com a mínim 16 anys o fer-los durant l’any. I també a partir dels 14 anys per fer un idioma diferent al que s’estudia a l’ESO.

A l’Alt Penedès l'Escola Oficial d'Idiomes està situada a Vilafranca del Penedès que imparteix anglès i francès.