Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments artístics: arts plàstiques i disseny

L'objectiu d'aquests ensenyaments és capacitar als alumnes per a l'exercici d'una activitat artística professional.

De la mateixa manera que els ensenyaments professionals, s'estructuren en cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, ambdós agrupats en diverses famílies i especialitats. Tenen una durada de dos anys.

 • Arts aplicades a la indumentària
 • Arts aplicades al llibre 
 • Arts aplicades al mur 
 • Arts aplicades de l’escultura 
 • Ceràmica artística
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Disseny d’interiors*
 • Disseny industrial*
 • Esmalts artístics 
 • Joieria d’art 
 • Tèxtils artístics*
 • Vidre artístic

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)^

Per poder accedir-hi s’ha de superar una prova específica artística i complir els requisits d’accés:

 • Amb el Graduat en Ensenyament Secundari
 • Per mitjà d'una prova d'accés, si es tenen un mínim de 17 anys
 • Amb FP1 o 2n BUP aprovats

Cal fer també una prova específica d’accés

Un cop finalitzat permet l'obtenció del títol de Tècnic/a.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)^

Per poder accedir-hi s’ha de superar una prova específica artística i complir els requisits d’accés.

S'hi pot accedir:

 • Amb el Batxillerat
 • Amb el títol de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny
 • Amb el títol de grau mitjà de formació professional;
 • Amb COU o FP2 aprovats

Cal fer també una prova específica d’accés (en cas d'accedir-hi des de la modalitat de Batxillerat Artístic o d'un grau mitjà d'arts plàstiques no serà necessària fer-la).

Un cop finalitzat permet l’obtenció del títol de Tècnic/a superior. possibilita l’accés a estudis de Grau a la Universitat.

Accessibilitat