Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ensenyaments artístics: arts plàstiques i disseny

L'objectiu d'aquests ensenyaments és capacitar als alumnes per a l'exercici d'una activitat artística professional.

De la mateixa manera que els ensenyaments professionals, s'estructuren en cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, ambdós agrupats en diverses famílies i especialitats. Tenen una durada d'un any o dos depenent de cada cicle, però la tendència és que siguin tots de dos anys.

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)^

Per poder accedir-hi s’ha de superar una prova específica artística i complir els requisits d’accés:

  • Amb el Graduat en Ensenyament Secundari
  • Per mitjà d'una prova d'accés, si es tenen un mínim de 17 anys
  • Amb FP1 o 2n BUP aprovats

Cal fer també una prova específica d’accés

Un cop finalitzat permet l'obtenció del títol de Tècnic/a.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)^

Per poder accedir-hi s’ha de superar una prova específica artística i complir els requisits d’accés.

S'hi pot accedir:

  • Amb el Batxillerat
  • Amb una prova d'accés, si es tenen un mínim de 19 anys o 18 anys i un cicle de grau mitjà del mateix grup d'itinerari que el grau superior al que es vol accedir
  • Amb el Curs d'Accés a Grau Superior
  • Amb COU o FP2 aprovats

Cal fer també una prova específica d’accés (en cas d'accedir-hi des de la modalitat de Batxillerat Artístic no serà necessària fer-la).

Un cop finalitzat permet l’obtenció del títol de Tècnic/a superior. Possibilita l’accés a estudis de Grau a la Universitat.

Accessibilitat