Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Batxillerat

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i el seu objectiu és aconseguir una formació general i una preparació de l'alumnat per accedir a estudis superiors, tant professionals com universitaris.

Cada curs consta de tres tipus de matèries: les comunes (llengua i literatura catalana i castellana, llengua estrangera, història, educació física, filosofia i història de la filosofia); les específiques, segons la modalitat de batxillerat que s'hagi triat, i les optatives, que cada alumne pot triar segons les que ofereixi el centre.


El Batxillerat es divideix en tres modalitats, amb assignatures pròpies per cada una:

  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
  • Batxillerat d'Humanitats i Ciències socials
  • Batxillerat d’Arts, que es divideix en dues submodalitats:
    • Arts plàstiques, imatge i disseny 
    • Música i arts escèniques

El Batxillerat a l'Alt Penedès: oferta per centres i modalitats.
 

Es pot cursar:

  • Presencialment, en un centre educatiu.
  • A distància. Per via telemàtica, a l’Institut Obert de Catalunya.
  • Batxibac: s’obté el títol de batxillerat i també la titulació de baccalauréat. A la nostra comarca, l’Institut Eugeni d’Ors ofereix aquesta opció.