Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Marc Laboral

A partir dels 16 anys tota persona pot accedir al món laboral. Si es té entre 16 i 18 anys, el contracte de treball l'han de signar els pares o els tutors, i en cap cas està permès treballar en torns de nit o en activitats tòxiques o perilloses, ni fer hores extres.

El salari mínim interprofessional (SMI) per al 2015 és de 21,62 € al dia o de 648,60 € al mes per a totes les edats. Cal tenir en compte, però, els salaris marcats pels convenis col·lectius de cada sector. En cap cas, però, seran inferiors al SMI.

Per conèixer els teus drets i deures laborals es pot consultar la “Guia laboral y de asuntos sociales” . I per conèixer tots els drets laborals es pot consultar l'Estatut dels Treballadors i tots els Convenis Col·lectius d’obligada aplicació per tot el territori de Catalunya.