Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei de Joventut

Som la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Som el servei de l’Ajuntament encarregat de desplegar les polítiques de joventut al municipi, és a dir, tots aquells programes i projectes relacionats amb la promoció juvenil (educació, ocupació, cultura, salut, habitatge...).

La nostra missió és promoure els joves com a protagonistes de la seva pròpia vida, vetllant per la igualtat d’oportunitats i dotant-los de recursos i eines per construir el seu projecte personal.

L’eix vertebrador de les polítiques locals de Joventut és el Pla local de Joventut, aquest és el document que ens permet planificar les polítiques de Joventut, elaborat a partir d’una acurada diagnosi, amb la participació dels i les joves de Vilafranca i consensuat a nivell polític.

SIAJ^

El SIAJ és el Servei d'Informació i Assessorament, servei que atén els i les joves facilitant informació i assessorament de tot allò que sigui del seu interès, ja que el coneixement de possibilitats i opcions facilita la presa de decisions.

En un moment en què es parla de la societat de la informació, aquesta tasca esdevé encara més important, per tal que l'allau d'informació que rebem es pugui convertir en coneixement. Per aquesta raó, la tasca del SIAJ, no és només facilitar la informació, sinó que aquesta sigui fiable, entenedora i ajustada al context territorial i social dels joves a qui s'adreça.

El SIAJ és membre de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, que depèn de Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Sales d’estudi municipals^

Les sales d’estudi municipals són espais destinats a l’estudi i la lectura, especialment pensats per als i les estudiants. Actualment, hi ha dues sales d’estudi municipals, cadascuna d’elles equipades amb wi·fi i ordinadors fixos amb connexió a internet.

Centres d'Ensenyament Secundari^

Des de Joventut, a través del Programa d’Informació i Dinamització juvenil als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES), tenim presència als vuit Centres d’Ensenyament Secundari de la vila. Són diversos els projectes que es desenvolupen mitjançant el PIDCES: Punt d’Informació als instituts, tallers a les aules, projecte ALTAVEUS, etc.

Tots ells, amb la finalitat última de promoure la joventut tot just en la seva primera etapa: l’adolescència.

Suport a l’associacionisme juvenil^

Una de les tasques principals del Servei de Joventut és donar suport i assessorament directe a les associacions juvenils o d’interès juvenil, facilitant tant l’accés a recursos i infraestructures, com per a la recerca de finançament, gestió associativa, per al desenvolupament dels propis projectes, etc.

Per altra banda, des del Servei de Joventut es gestionen els convenis que l’Ajuntament té amb determinades entitats juvenils, com ara amb les associacions de lleure infantil i juvenil de la vila, i també oferim la interlocució amb altres departaments de l’Ajuntament quan és necessari.

Altres projectes^

Des del Servei de Joventut són diversos els projectes que desenvolupem en relació al treball amb i per als joves, sempre partint de les directrius marcades en el Pla local de Joventut.

Dins del global de projectes de Joventut, n’hi ha que són fixes de cada any, com ara el Jovestiu, el programa d’activitats d’estiu que té lloc durant el mes de juliol, i d’altres que vénen marcats per noves directrius polítiques o noves realitats socials i s’adapten a la necessitat del moment, com ara el treball transversal amb altres departaments de l’Ajuntament en projectes concrets o col·laboracions puntuals amb entitats de la vila, etc.

Accessibilitat