Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Jovestiu

El Jovestiu és un programa estiuenc d’activitats d’oci alternatiu per als joves que té lloc durant el mes de juliol, amb la finalitat d’oferir un ampli ventall de possibilitats formatives, esportives, culturals, de lleure... als i les joves durant part del període de vacances d’estiu

El projecte vol donar resposta a les necessitats detectades d’aquest col·lectiu, mitjançant la promoció i potenciació d’iniciatives i serveis per al desenvolupament d’activitats d’oci juvenil participatiu, no consumista i que ajudi al desenvolupament personal del jovent.