Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Desenvolupament comunitari al barri de l'Espirall

Aquest és un programa que s’ha portat a terme durant 4 anys (2014-2018), en que dues persones dinamitzadores del Servei de Joventut han treballat amb joves i adolescents, i amb entitats del barri, amb l’objectiu de que es poguessin generar noves activitats d’oci (esportives, musicals, artístiques, tallers,...) per a joves en el barri.

Objectius^

Des de l’inici del programa, Espirall Jove ha mantingut els següents objectius generals:

  • Fomentar l’apoderament dels joves del barri.
  • Fomentar la visió positiva del jove.
  • Procurar deixar un llegat social que perduri més enllà de la durada del projecte. 

Àmbits de treball i resultats obtinguts^

En aquests 4 anys d’intervenció, s’han realitzat 23 projectes i/o activitats de diversa índole (activitats artístiques, musicals, esportives, de lleure adreçades a infants, de gènere), adreçades als diversos perfils juvenils del barri amb una participació prou significativa.

Destaquen projectes com la Survival 2017, els torneigs esportius a la pista coberta de l’escola Pau Boada, el Túnel del Terror 2016, el grup de lleure Fem xiBARRI, el grup de noies i la festa final del passat 14 d’abril, 14A.

D’altra banda, en la majoria d’aquests projectes, s’han seguit dues línies de treball clares:

a) Potenciar l’ús dels espais i equipaments de barri (places, locals, patis d’escola)

b) Generar sinèrgies amb les entitats del barri (Associació de Veïns i Veïnes, Comerç Espirall, Entitats Espirall,...).

Contacta amb nosaltres^

Si bé el programa Espirall Jove ja ha arribat a la seva fi, tots aquells adolescents i joves del barri que vulguin conèixer projectes de futur, o tinguin propostes d’activitats, poden adreçar-se al Servei de Joventut per exposar els seus dubtes, inquietuds o propostes en els horaris habituals del SIAJ.

Accessibilitat