Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tots som regidors

El projecte Tots som regidors es crea amb la finalitat que els i les joves adquireixin coneixements i habilitats per prendre decisions, mitjançant el coneixement del procés d’aprovació d’una ordenança municipal, seguint els passos del debat previ fins arribar a l’aprovació final en un Ple Municipal estudiantil.

Partint d’una proposta d’Ordenança de convivència i civisme (relacionada amb la vida ciutadana de Vilafranca i propera a la joventut), els alumnes la treballaran a l’aula, esmenant-la i redactar-ne una de definitiva per tal que es pugui aprovar en un Ple Municipal simulat.

En tot aquest procés els alumnes que hi participen reproduiran la divisió de partits que comporta el sistema democràtic:

 • Per grups, representant diferents visions, debaten i fan esmenes i mocions als articles de l’Ordenança.
 • Posteriorment, l’alumnat es redistribueix en comissions amb membres de cada “grup polític” i treballen alguns articles de l’ordenança. 
 • Finalment, hauran d’arribar, si és possible, a una resolució/proposta d’Ordenança per consens i, si no ho fos, per majoria.
 • Aquest procés de debat es reproduirà primer a l’aula i, posteriorment, amb els altres centres que participen en el projecte.

Qui hi participa?^

 • Un grup-aula d’alumnes de 4rt d’ESO.
 • Un professor/a responsable del projecte

Objectius^

 • Educar en els valors de participació política.
 • Educar en el debat, en el consens i la tolerància.
 • Aprofundir en el coneixement de les institucions polítiques.
 • Entendre el funcionament del sistema democràtic.
 • Fomentar la capacitat d’argumentar les pròpies idees:
  • Defensa de les pròpies idees
  • Crítica de les opinions alienes
 • Aprendre a negociar:
  • Escoltar
  • Comprendre
  • Sintetitzar idees
  • Transigir
  • Renunciar
  • Defensar les idees de grup
 • Millorar l’expressió escrita i verbal.
 • Millorar la comprensió lectora.
Accessibilitat