Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Punt d'Informació als Centres Educatius de Secundària

L'espai del  Punt d’Informació en horari lectiu facilita a les noies i nois, informació individualitzada de tot tipus amb el suport del SIAJ.

Al llarg del curs escolar, diferents campanyes divulgatives i de sensibilització d'interès juvenil es dinamitzen de manera oberta i participativa a l'horari d'esbarjo.

Accessibilitat