Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Projecte ALTAVEUS

El projecte ALTAVEUS implica i apodera a joves de 3r i 4t d'ESO  per tal que esdevinguin altaveus per a la resta de noies i nois del centre educatiu, és a dir, dinamització de jove a jove.

La participació és voluntària i està dinamitzada i coordinada per la referent PIDCES, mitjançant reunions quinzenals en horari d'esbarjo, al mateix centre educatiu.

El compromís de participació és continuat durant el present  curs i en el màxim del possible, en el curs següent. La idea és que les i els joves que han esdevingut altaveus i s’han format com a tal, cerquin noves incorporacions per al següent curs.

Objectius^

Crear grups de joves cohesionats, estables i actius, que siguin corresponsals de la resta noies i nois i el Servei de Joventut tot desenvolupant accions concretes d’Informació i Dinamització juvenil, per així arribar al global joves dels centres educatius. 

Objectius específics

  • Millorar les estratègies d’apropament amb les noies i nois dels Centres Educatius de Secundària.
  • Formar joves corresponsals en totes aquelles competències necessàries.
  • Promoure espais de relació i trobada entre les i els corresponsals del mateix centre educatiu i amb la resta de centres.
  • Promoure espais de relació de les i els joves participants amb les associacions d'estudiants i representants de classe, entre d'altres.
Accessibilitat