Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Projecte ALTAVEUS

El projecte ALTAVEUS està pensat per a implicar joves dels instituts (de 2n cicle d’ESO) i apoderar-los per tal que aquests esdevinguin altaveus per a la resta dels joves del centre, és a dir, dinamització de jove a jove.

Els joves s’hi impliquen de manera voluntària i estan dinamitzats i coordinats per la dinamitzadora del PIDCES, mitjançant reunions quinzenals a l’hora del pati, al mateix centre

El compromís de participació és continuat durant aquest curs i en el màxim del possible, en el curs següent. La idea és que els que aquest primer curs han esdevingut altaveus i s’han format com a tals, siguin ells mateixos que busquin nous companys i companyes altaveus per al nou curs.

Objectius^

Crear corresponsals dels instituts, crear  grups de joves cohesionats, estables i actius, que siguin els interlocutors entre la resta de joves i el Servei de Joventut i les associacions d’estudiants, tot desenvolupant accions concretes d’Informació i Dinamització juvenil, per així arribar més i millor al global dels joves dels centres. 

Objectius específics

  • Millorar les estratègies d’apropament als joves dels instituts.
  • Formar els joves corresponsals en totes aquelles competències necessàries per fer d’interlocutors.
  • Promoure espais de relació i trobada entre els corresponsals del mateix institut, i dels diferents instituts.
  • Promoure espais de relació dels corresponsals amb les associacions d’estudiants i la resta de representants dels centres: delegats, corresponsals, entre d'altres.
Accessibilitat