Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Programa PIDCES

El PIDCES és el Programa Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària i està coordinat íntegrament des del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

El PIDCES a Vilafranca consta de dos eixos a partir dels quals es vertebren les actuacions que es porten a terme a través del programa: la informació i la dinamització:

  • La informació es concreta en un Punt d’Informació a l’hora de l’esbarjo.
  • La dinamització, en les activitats a l’aula del catàleg PIDCES, el Projecte Altaveus i d’altres activitats fora de l’aula.

Té una presència continuada als 4 instituts públics de la vila; a més del treball amb els CES concertats en l’àmbit de dinamització del catàleg d’activitats a l’aula.

Objectius^

  • Fomentar l’adquisició d’hàbits participatius dels joves estudiants com a procés educatiu i potenciar la participació dels i les joves.
  • Donar a conèixer els recursos, serveis i les activitats juvenils existents al municipi i apropar la realitat que els envolta a partir de la informació juvenil.
  • Detectar les necessitats dels joves adolescents i vincular-les amb les actuacions existents o bé crear-ne de noves.
  • Fomentar l’autonomia dels i les joves dotant-los d’eines i habilitats perquè puguin donar resposta als seus propis interessos i necessitats.

La finalitat última és sempre la de promoure la joventut, tot just en la seva primera etapa: l’adolescència.

 

Accessibilitat