Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Tancament espais de Joventut

30 de octubre de 2020

SIAJ – Servei d’Informació i Assessorament per a Joves ONLINE

Per telèfon: 93 892 20 20 / c/e: siaj@vilafranca.org /  Whatsapp: 620 804 775

Videoconferències amb cita prèvia a: https://ja.cat/citapreviaSIAJ

ESPAI JOVE LA NAU

C/e: lanau@vilafranca.org / Whatsapp: 636 935 466

Acivitats en línia. Segueix les novetats i els canvis a través de l'Instagram de Joventut Vilafranca. 

SERVEI DE JOVENTUT

Per telèfon: 93 892 08 08 / c/e: joventut@vilafranca.org

 

 

Accessibilitat