Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Notícia

Preinscripicions a cicles de grau superior

10 de juny de 2020

Preinscripcions a estudis postobligatoris: CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Aquest any per la situació d'alarma que estem vivint les preinscripció a estudis postobligatoris es realitzen una mica més tard, aquest mes de juny.

Per a cicles formatius de grau superior, tan de FORMACIÓ PROFESSIONAL com d'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY:

Del 10 al 17 de juny 2020

Es fa per via telemàtica:

- Amb sol·licitud electrònica

Cal l'idCAT Mòbil i tenir el númro d'identificació de l'alumne (el té tota persona que està o ha estat estudiant des del curs 2015/2016).

Accedirem a les dades de l'alumne, omplirem els centres on volem fer els estudis i enviarem la sol·lícitud, rebrem un resguard que ens hem de guardar, i si no cal validar res més, ja estarà feta.

- Amb sol·licitud amb suport informàtic

Si no puc fer la sol·licitud en format electrònic, la puc fer amb suport informàtic, en aquest cas, cal omplir la sol·licitud amb totes les dades, omplirem els centres on volem fer els estudis i enviarem la sol·licitud. Però també haurem d'enviar per correu electrònic a la bústia oficial del centre que hem demanat en primer lloc, dins el període de preinscripció, la documentació següent: resguard de preinscripció, document d'identitat de l'alumne (si és menor d'edat: llibre de família i document d'identitat del pare/mare/tutor/tutora), a més del certificat dels estudis que hem permet accedir al cicle. Un cop enviat per c/e, el centre m'ha de respondre que ho ha rebut correctament.

En el cas que estiguem pendents de fer les proves d'accés a grau superior també haig de fer la preinscripció i posar una nota mínima.

Més informació preinscripció a CFGS de Formació Professional

Més informació preinscripció a CFGS d'Arts Plàstiques i Disseny

Accessibilitat