Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Inici del programa “Jove Activa’t”

19 de novembre de 2018

Una oferta orientadora per a joves que volen definir el seu camí professional

El servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès enceta un nou programa per a joves de 16 a 30 anys en situació d’atur laboral  que volen accedir al món del treball o continuar el seu procés formatiu. “Jove Activa’t” és una continuació del Joves en acció per a la recerca de feina, programa en el que han participat prop de 60 joves assolint resultats molt satisfactoris, el 50% han retornat al sistema educatiu reglat o han realitzat formació no reglada, el 15% s’han incorporat al mercat de treball i la resta s’han derivat a altres recursos formatius o segueixen realitzant recerca activa de feina.
“Jove Activa’t” té l’objectiu de promoure l’activació i dinamització dels joves per a la millora de les competències bàsiques i les possibilitats de trobar una feina i/o retornar al sistema educatiu. En el programa es donarà suport als joves mitjançant diferents accions de tutorització, i d’acompanyament en la seva inserció laboral o en la recerca del seu itinerari formatiu. També es duran a terme accions formatives en competències bàsiques adaptades a les necessitats i interessos dels joves, i centrades en el coneixement de tots els recursos  existents tant a nivell laboral com formatiu. A la vegada, el programa també promou activitats per apropar els joves al teixit empresarial del territori.
A l’igual que en el programa Joves en acció, un grup de  joves faran l’itinerari amb metodologia de l’Aprenentatge Productiu per tal d’accedir d’una forma pràctica al món de les professions. Tanmateix una part d’ells/es és prepararà per accedir als programes de Formació i Inserció (PFI) de l’any vinent en diferents especialitats.
Per a inscriure’s al programa es pot fer a través de la web del servei d’ocupació: http://ocupacio.vilafranca.cat, o bé adreçar-se a La Fassina, a l’avinguda Catalunya, 22, tel. 93 892 03 58 de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
El programa “Jove Activa’t” està impulsat i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona dins  el programa de les Transicions Educatives per al curs 2018-2019.

Accessibilitat