Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Per al curs 2024/2025

20 de març de 2024

Si vols demanar beca per al curs vinent, 2024/2025, ja està oberta la convocatòria del Ministeri d'Educació.

Termini: fins al 10 de maig de 2024, a les 15h.

La beca es pot demanar per estudiar:

  • Batxillerat
  • Cicles formatius de Formació Professional, de grau mitjà i de grau superior
  • Cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny
  • Cicles formatius d'Ensenyaments Esportius
  • Programes de Formació i Inserció (Exceptuant els municipals)
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Idiomes a l'Escola Oficial d'Idiomes (també a distància)
  • Preparació de proves
  • Estudis universitaris de grau
  • Estudis universitaris de màster oficials

Per demanar-la hi ha requisits econòmics (segons la renda familiar del 2023) i acadèmics.

La sol·licitud és única i si és el primer cop que es demana cal fer prèviament el registre. Encara que l’alumne sigui menor d’edat el registre es fa amb les seves dades (DNI o NIE)

Informació beca per a estudis postobligatoris no universitaris.

Informació beca per a estudis universitaris.

Fer la sol·licitud.

Cal demanar-la encara que no es tingui clar que es farà el curs vinent, si finalment estudiem una altra cosa o en un altre centre, es podrà modificar més endavant.

Des del SIAJ, us podem informar, orientar i ajudar en la tramitació de la beca.