Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori d'entitats juvenils

ADALT (Associació per la Divulgació d’Activitats Lúdiques)

C/ de l'Empordà, 5

arekku.adalt@gmail.com

 

Agrupament Escolta Guia Pere II i Sta. Maria de Foix

C/ del Bisbe Morgades, 23

escoltes.vilafranca@gmail.com

www.webdelcau.wordpress.com

 

Assamblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI)

C/ de Sarriera, 45

anjipenedes@gmail.com

 

Associació Col.Mu Col.lectiu Juvenil Musical de Vilafranca del Penedès

C/ de la Fruita, 13 

Telf. 93 892 08 08

info.colmu@gmail.com

www.colmu.blogspot.com.es

 

Associació Joves al Misk de Vilafranca

C/ de Gelida, 17      

Telf. 662 571 789

rap_vilafranca@hotmail.com

 

Associació Juvenil Alternatives Kulturals

C/ de Santa Maria, 4

Telf. 628 571 110

 

Associació Juvenil Cultural i Llengua

C/ de Santa Maria,  4

Telf. 628 571 110

 

Associació d´alumnes IES Milà i Fontanals

C/ de Torrelles de Foix

Telf. 93 817 20 18

associaciomif@gmail.com

insmilaifontanals@xtec.cat

www.amilaifontanals.blogspot.com

 

Ateneu Popular X

C/ Ferran, 14

junta@ateneux.info

www.ateneupopularx.blogspot.com

 

Creu Roja Joventut

C/ Eugeni d'Ors, 22

Telf. 93 891 53 00

annaraventos.altpenedes@creuroja.org

www.altpenedescreuroja@creuroja.org

 

GEP Grup d´Esplai Parroquial

PL. Jaume I, 13

Telf. 93 892 06 46

gepvilafranca@gmail.com

www.gepvilafranca.cat

 

JERC Joventuts Esquerra Republicana de Catalunya

C/ de la Beneficència, 11

Telf. 93 818 05 78

jeraltpenedes@gmail.com

www.jerc.cat/altpenedes.com

 

Jove Cambra Internacional de Vilafranca del Penedès

Pg. Alcover, 2

president@jcivilafranca.org

www.jcivilafranca.org

 

Jove Orquestra de Vilafranca del Penedès

C/ Montblanc, 22

Telf. 93 819 94 20

milany@lamalla.net

 

Joventuts Musicals de Vilafranca

Apartat de Correus 331

vilafranca@joventutsmusiclas.cat

www.joventutsmusicals.cat

 

Joves Cristians de Vilafranca

C/ Santa Maria, 12

Telf. 93 892 06 46

parroquia@parroquiesdevilafranca.org

www.parroquiesdevilafranca.org

 

Joves Implicats X Vilafranca

C/ de l'Escorxador, 19

jovesimplicatsxvilafranca@gmail.com

 

Kametta, Associació Teatral i Audiovisual de Vila

C/ de l'Escorxador, 19

jovesimplicatsxvilafranca@gmail.com

 

MIV Moviment Infantil de Vilafranca

C/ de Montblanc, 20

Telf. 93 890 13 63

miv@miv.cat

www.miv.cat

 

La Xarxa d’espectacles infantils i juvenils

Associació col·lectiu juvenil musical Loftparty’s

Associació d’alumnes Institut Alt Penedès

Associació d’alumnes institut Eugeni d’Ors